Vision

Hinnerup løberne går efter en klub, der kendetegnes ved kvalitet frem for kvantitet, en social klub med bredde og alsidighed, og frem for alt vil vi give medlemmerne mulighed for at have direkte indflydelse på klubbens tiltag og udvikling.
 
Bredden og alsidighed vil vi opnå ved at tilbyde træneruddannelse med henblik på udbredelse af forskellige former for løbetræning, opvarmning, samt supplerende styrketræning – som f.eks. CrossGymLøb. Ligeledes kan der i perioder prøves alternative træningsformer, som f.eks. cykling, MTB, triathlon og orienteringsløb.
 
Det sociale vil vi opnå både ved at fortsætte med nye og gamle sociale arrangementer og ved at inddrage flere medlemmer og i fællesskab føre idéer ud i livet. Ligeledes er der oprettet en gruppe på Facebook, som skal sikre en lettilgængelig og dynamisk kommunikation medlemmerne imellem - lige fra at aftale træningsture i Hinnerup eller ud i verden til udveksling af erfaringer med motionsløb, tøj etc. Klik her for at gå til gruppen - og vær med til at gøre gruppen til et fælles aktiv.
 
Der er blevet nedsat 3 nye udvalg udover fortsættelse af løbskomiteen, som vi tror på kan være med til at styrke visionerne for klubben. Med flere hænder at fordele arbejdsopgaverne på, vil der blive overskud til flere tiltag, og samtidig vil deltagelse i et udvalg kunne give en tættere tilknytning til klubben. Interesserede medlemmer kan kontakte udvalgets tovholder.
 
Trænerudvalg
Trænerudvalget skal sikre uddannelse af løbetrænere og stå for at planlægge og arrangere forskellige træningsformer – herunder opvarmning, interval, langdistancetræning og andre træningsformer.
Udvalget består af Jan Ole Brun-Rasmussen, Carsten Wetche og Mette Voss
Tovholder: Jan Ole, mobil: 2091 8520
 
Løbsudvalg
Løbsudvalget udvælger det kommende års klub motionsløb og står for tilmelding og ”reklame” for løbene.
Udvalget består af Tommy Jespersen, Anni Agerbo og Henning Kjeldsen.
Tovholder: Tommy, mobil: 2193 6988
 
Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget skal sikre at der afholdes sociale arrangementer i klubregi. Det gælder både eksisterende arrangementer og evt. nye arrangementer.
Udvalget består af Brian Løgstrup, Hanne Buch-Hansen og Pia Hammer.
Tovholder: Brian, mobil: 4034 5309
 
Løbskomité
Løbskomitéen står for planlægning og afholdelse af Jyske Bank Løbet.
Udvalget består af Hanne Buch-Hansen, Carsten Wetche,  Jørgen Græsholt, Heidi Priess-Sørensen og Frank Linger.
Tovholder: Hanne, mobil: 4033 2757