Medlemskontingent (MK)
Årlig medlemskontingent:
18 år og derover: 250 kr.
Under 18 år: 100 kr.

Med medlemsskabet følger mulighed for hel eller delvis gratis deltagelse i klubløb (udvalgte motionsløb) og klubbens egne arrangementer.
Hinnerup løberne har ingen hold med tilknyttet træner til børn og unge. Børn og unge har traditionelt været i følgeskab med en af deres forældre, og det forventes fortsat. 
 
Kontingentbetalingen forfalder 1. marts. 
Der gives flg. rabatter til nye medlemmer, der melder sig ind midt i eller sent på sæsonen:
25% rabat i perioden 1. maj til 30. juni,
50% rabat i perioden 1. juli til 30. oktober
99% rabat i perioden 1. november til 28. februar.   
Tilmeld/Læs mere - (1)

Familie (FAM)
Familie-medlemsskab, dvs. husstandens voksne (op til 2) samt børn og børnebørn under 18 år. 500 kr.
 
Med familie-medlemsskabet har de(n) voksne mulighed for under eget ansvar at medbringe børn og børnebørn til træning, klubbens egne arrangementer og klubløb.   
 
Kontingentbetalingen forfalder 1. marts. 
Der gives flg. rabatter til nye medlemmer, der melder sig ind midt i eller sent på sæsonen:
25% rabat i perioden 1. maj til 30. juni,
50% rabat i perioden 1. juli til 30. oktober
99% rabat i perioden 1. november til 28. februar.  
Tilmeld/Læs mere - (2)

Støttekontingent (STØT)
Med støttekontingentet er du med til at bakke op om klubbens aktiviteter og kan via klubbens informationskilder følge med i, hvad der sker i klubben.  
 
Støttekontingentet er ikke et medlemsskab og giver dermed ikke rettighed til at deltage i klubbens aktiviteter. Ligeledes giver det heller ikke stemmeret på generalforsamlingen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)