AFLYST: Ordinær generalforsamling 2021
Tidspunkt
01.02.2021 kl. 18.30 - 01.02.2021 kl. 22.00
Sted
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Uhrsalen
Beskrivelse

Grundet den seneste udmelding fra regeringen med forlængelse af nedlukningen indtil den 7. Februar er vi nødsaget til at aflyse generalforsamlingen den 1. Februar.

Bestyrelsen vender tilbage, når der er fundet en ny dato.

Venlig hilsen
Hinnerup løbernes bestyrelse 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2021 KL. 18.30 I UHRESALEN, HINNERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUS.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.     Valg af dirigent
2.     Fremlæggelse/godkendelse af formandens beretning
3.     Fremlæggelse/godkendelse af regnskab og evt. budget
4.     Fastsættelse af kontingent
5.     Indkomne forslag
6.     Valg af bestyrelse (alle på valg genopstiller)
7.     Valg af revisor og revisorsuppleant
8.     Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på lidt godt til ganen efterfulgt af et foredrag om løbeskader og forebyggelse ved Tine Thomsen fra DGI.   

OBS! Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Samme princip som ved udeblivelse ved klubløb gælder her, dvs. at du ved udeblivelse selv må betale for din kuvert. Du tilmelder dig ved at svare ”Ja” til indbydelsen.

Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke ønsker forplejning skal du bare dukke op kl. 18.30. Generalforsamling og foredraget vil blive afholdt i overensstemmelse med gældende corona-restriktioner, herunder lurer også en ricisko for at vi må udsætte, men det ser vi til, når vi nærmer os.

Hinnerup løbernes bestyrelse ser frem til et stort fremmøde – det bliver så hyggeligt!

Hinnerup Løberne