Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020
Tidspunkt
27.01.2020 kl. 18.30 - 27.01.2020 kl. 21.00
Sted
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, skovvej 18, 8382
Beskrivelse

MANDAG DEN 27. JANUAR 2020 KL. 18.30 I UHRESALEN, HINNERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUS.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent
2.     Fremlæggelse/godkendelse af formandens beretning
3.     Fremlæggelse/godkendelse af regnskab og evt. budget
4.     Fastsættelse af kontingent
5.     Indkomne forslag
6.     Valg af bestyrelse (alle på valg genopstiller)
7.     Valg af revisor og revisorsuppleant
8.     Eventuelt 

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på lidt godt til ganen og muligvis et opløftende indslag. Som ved tidligere års generalforsamlinger er medlemmerne velkommen til at byde ind med forslag til, hvad vi i klubben skal satse på ift. arrangementer, udvikling af klubben eller andet i det kommende år.

OBS! Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Sidste år var der desværre en del som udeblev, og vi stod med alt for meget mad til overs, så i år indfører vi samme princip som ved udeblivelse ved klubløb, dvs. at du ved udeblivelse selv må betale for din kuvert. Du tilmelder dig ved at svare ”Deltager” til indbydelsen.

Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke ønsker forplejning, skal du bare dukke op kl. 18.30.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde – det bliver så hyggeligt!

Hinnerup Løberne