Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019
Tidspunkt
06.02.2019 kl. 18.30 - 06.02.2019 kl. 21.00
Sted
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, skovvej 18, 8382
Beskrivelse

ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2019 KL. 18.30 I UHRESALEN, HINNERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUS.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse/godkendelse af formandens beretning
  3. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab og evt. budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på lidt godt til ganen samtidig med, at der åbnes op for uforpligtende drøftelse af, hvad i som medlemmer synes, vi skal satse på ift. arrangementer, udvikling af klubben eller andet i det kommende år. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde – det bliver så hyggeligt!
Hinnerup Løberne